U utorak, 28.siječnja  s početkom u 10,00 sati  u Sali Doma kulture Žepče  održat će se 32. Sjednica Općinskog vijeća sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Izvješće o radu OV Žepče za period VII-XII 2019.godine
2. Prijedlog programa rada OV Žepče za 2020.godinu
3. Informacija o stanju sigurnosti osoba i imovine
4. Prijedlog Odluke o Osnovnoj školi
5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju cijena vode po MEG projektu
6. Prijedlog Odluke o izradi Programa kapitalnih investicija
7. Prijedlog Odluke o pretpostavkama, načelima i načinu izrade PKI 2020-2024
8. Prijedlog Odluke o načinu i proceduri ažuriranja PKI Općine Žepče
9. Izvještaj o radu komisije za procjenu prometne vrijednosti nekretnina za 2019.godinu
10. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana Begov Han po zahtjevu MIZ Žepče

 

                                                                                                                               Predsjedavajući OV Žepče, Muhamed Jusufović