Temeljem članka 57. Poslovnika o radu Općinskog vijeća („Službeni glasnik Općine Žepče“ broj 4/09), sazivam 33. Sjednicu Općinskog vijeća za 25. (utorak) 02.2020.godine sa početkom u 10.00 sati, u općinskoj sali Doma kulture sa sljedećim Dnevnim redom:

 1. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana rada Općinske uprave Žepče za godinu 2019./Izvješće o radu za 2019./
 2. Izvješće o radu Općinskog javnog pravobraniteljstva Žepče za period od 01.01.2019.godine - 31.12.2019.godine
 3. Integrirana strategija razvoja Općine Žepče 2018.-2027., Plan implementacije 1+2 i indikativni finansijski okvir za period 2020.-2022.
 4. Izvješće o ostvarenju godišnjeg plana implementacije integrirane strategije razvoja Općine Žepče 2018.-2027.
 5. Izvješće o realizaciji plana implementacije LAPZ-a za 2019.godinu sa akcionim planom za 2020.godinu
 6. Izvještaj o radu LEF-a u 2019.godini
 7. Plan rada LEF-a Općine Žepče za 2020.godinu
 8. Informacija o radu Biroa rada Općine Žepče za 2019.godinu
 9. Prijedlog Odluke o prijenosu na upravljanje i gazdovanje objektom „Sistem za navodnjavanje u pod projektnim područjima Lupoglav i Bistrica polje“
 10. Prijedlog Odluke o utvrđivanju građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području Općine Žepče
 11. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Urbanističkog plana Begov Han
 12. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče
 13. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Urbanističkog plana Begov Han
 14. Prijedlog Odluke o pristupanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče
 15. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče
 16. Prijedlog Odluke o usvajanju parcijalne izmjene Regulacionog plana grada Žepče

                                                                                                                                                   Predsjedavajući Općinskog vijeća

                                                                                                                                                          Muhamed Jusufović