Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Rezultati istraživanja o položaju mladih u BiH 2017. godine

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Istraživanjem su obuhvaćena pitanja kojima se na najbolji mogući način željelo prikazati strukturu mladih koji sudjeluju u istraživanju, ali i pronaći odgovore na najvažnije pitanja i probleme vezane za mlade u Bosni i Hercegovini.

U nastavku donosimo sažetak odgovora na 29 pitanja na koje su ispitanici odgovarali.

Dob ispitanika:

 • 3,6% ispitanika ima između 16 i 18 godina
 • 58,9% ih je starosti između 19 i 25 godina
 • 37,5% ispitanika ima između 26 i 30 godina.

Spol:

 • 63,3% ispitanika je muškog spola.
 • 36,7% je ženskog spola.

Prebivalište:

 • 68,5% ispitanika živi u Federaciji BiH
 • 6% se izjasnilo da živi u Republici Srpskoj
 • 1,6% izjasnilo se da živi u Brčko distriktu
 • 11% ispitanika privremeno živi u inozemstvu
 • 12,9% se izjasnilo da trajno živi u inozemstvu.

 

Jeste li zadovoljni Vašim životom?

 • 64,4% ispitanika odgovorilo je potvrdno
 • 18,1% izabralo je odgovor „ne“
 • 17,5% odgovorilo je kako nisu sigurni.

 

 

Trenutni status:

 • 46,8% ispitanika odgovorilo je da radi
 • 38,4% odgovorilo je da studira
 • 15,9% ispitanika nezaposleno je nakon završenog školovanja
 • 3,3% ispitanika odgovorilo je da ide u školu
 • 0,3% i manje ispitanika izabralo je neke druge opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

 

Nacionalnost:

 • 62,7% ispitanika izjasnili su se kao Hrvati
 • 19,7% izjasnilo se kao Bošnjaci
 • 10,7% izjasnilo se kao Srbi
 • 4,7% izjasnilo se kao nacionalno neopredijeljenima
 • 2,2% ispitanika izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

Trenutni status veze:

 • 40,1% ispitanika odgovorilo je da je slobodno
 • 33,2% odgovorilo je da je u vezi
 • 26,4% odgovorilo je da je u braku.

Gdje i s kim žive ispitanici:

 • 47% ispitanika izjasnilo se da živi s roditeljima
 • 25,5% izjasnilo se da živi s mužem/ženom
 • 12% izjasnilo se da živi s cimerom/cimericom
 • 10,2% izjasnilo se da živi samostalno
 • 4,4% izjasnilo se da živi s partnerom/partnericom
 • 0,9% ispitanika izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

 

Što od navedenoga ispitanici imaju u svom vlasništvu?

 • 31,6% ispitanika odgovorilo je kako posjeduje automobil
 • 22,5% odgovorilo je kako imaju ušteđevinu
 • 15,1% posjeduje nekretninu
 • 1% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima
 • 48,6% odgovorilo je kako ne posjeduje ništa od navedenoga.

 

 

Stručna sprema:

 • 49% ispitanih odgovorilo je kako ima srednju stručnu spremu (SSS)
 • 43% ispitanih odgovorilo je kako ima visoku stručnu spremu (VSS)
 • 5,8% ispitanih odgovorilo je da ima višu stručnu spremu (VŠS)
 • 2,2% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

 

Ocjena trenutačne ukupne situacije u BiH:

 • 44,4% ocijenilo je ukupnu situaciju ocjenom 1
 • 34% ocijenilo je ukupnu situaciju ocjenom 2
 • 18,6% ocijenilo je istu ocjenom 3
 • 1,4% trenutnu situaciju ocijenilo je ocjenom 4
 • 1,6% ocijenilo je situaciju u BiH ocjenom 5.

 

Tko je najviše odgovoran za trenutnu situaciju u BiH?

 • 45,5% ispitanika odgovorilo je kako su svi podjednako odgovorni za trenutnu situaciju u BiH
 • 37,5% smatra kako su najodgovorniji političari
 • 8,2% odgovorilo je kako su najodgovorniji građani
 • 5,5% odgovorilo je kako je najodgovornija međunarodna zajednica
 • 3,3% izabralo je ostale opcije koje nisu bile ponuđene među odgovorima.

 

Jeste li upoznati s programima i mjerama za mlade koje poduzimaju institucije u BiH?

 • 48,4% ispitanika odgovorilo je kako s navedenim mjerama nije upoznato
 • 43,7% ispitanika odgovorilo je kako je djelomično upoznato
 • 8% ispitanika odgovorilo je kako su u potpunosti upoznati.

 

Čine li vlasti dovoljno da zadrže mlade u BiH?

 • 94,5% smatra kako vlasti ne čine dovoljno da zadrže mlade u BiH
 • 3,6% odgovorilo je kako ne znaju
 • 1,9% smatra kako vlasti dovoljno čine da zadrže mlade u BiH.

 

 

 

 

Jesu li trenutni zakoni u BiH povoljni za mlade?

 • 79,1% ispitanika smatra kako trenutni zakoni u BiH nisu povoljni za mlade
 • 17,3% ispitanika odgovorilo je kako nisu upoznati
 • 3,6% ispitanika odgovorilo je s „da“.

 

Financijska samostalnost:

 • 40,4% ispitanika financijski se osamostalilo od 19. do 25. godine života
 • 39% odgovorilo je kako se još nije financijski osamostalio
 • 12,1% odgovorilo je kako se financijski osamostalilo između 16. i 18. godine
 • 8,5% odgovorilo je kako se financijski osamostalilo između i 30. godine.

 

Važnost nacionalne i vjerske pripadnosti za ispitanike:

 • 26,3% ispitanika smatra kako im je nacionalna i vjerska pripadnost u potpunosti važna
 • 26,6% odgovorilo je kako im je većinom važna
 • 22,7% odgovorilo je kako im je ista niti važna niti nevažna
 • 6,8% smatra kako im je ova pripadnost većinom nevažna
 • 17,3% odgovorilo je kako im je u potpunosti nevažna.

 

Ocjena položaja mladih u BiH:

 • 45,8% ispitanika ocijenilo je položaj mladih u BiH ocjenom 1
 • 31% ocjenom 2
 • 20,8% ocjenom 3
 • 1,4% ocjenom 4
 • 1,1% ocjenom

 

Ocjena sadržaja za mlade u BiH:

 • 45,2% ispitanika sadržaje za mlade u BiH ocijenilo je ocjenom 1
 • 31% ocjenom 2
 • 20,3% ocjenom 3
 • 2,5% ocjenom 4
 • 1,1% ocjenom

 

 

Ocjena obrazovnih institucija u kojima se ispitanici školuju:

 

 • 22,7% ispitanika ocijenilo je rad obrazovnih institucija u kojima se školuju ocjenom 1
 • 23% iste je ocijenilo ocjenom 2
 • 32,6% ocjenom 3
 • 14,8% ocjenom 4
 • 6,8% ispitanika smatra kako obrazovne institucije zaslužuju ocjenu 5.

 

Zadovoljstvo radnim mjestom za  ispitanike koji su zaposleni:

 • 17,6% ispitanika koji su zaposleni svoje radno mjesto ocijenilo je ocjenom 1
 • 14% s ocjenom 2
 • 22,6% s ocjenom 3
 • 24,9% s ocjenom 4
 • 20,8% zaposlenih smatra kako njihovo radno mjesto zaslužuje ocjenu

 

Rade li u zaposleni ispitanici u struci?

 • 64,8% ispitanika koji su zaposleni odgovorilo je kako ne radi u struci
 • 32,2% je zaposleno u struci
 • 3% ispitanika ne zna ili nije sigurno radi li u struci.

 

Bi li ispitanici radili posao koji ne odgovara njihovim kvalifikacijama?

 • 66,2% ispitanika odgovorilo je kako bi radilo posao koji ne odgovara njihovim kvalifikacijama ako nemaju drugog izbora
 • 25,8% izabralo je odgovor „da“
 • 8% odgovorilo je „ne“

 

Gdje ispitanici vide svoju budućnost?

 • 41,1% ispitanika odgovorilo je kako svoju budućnost vidi u inozemstvu
 • 25,5% odgovorilo je kako svoju budućnost vidi u Bosni i Hercegovini
 • 33,4% odgovorilo je kako nije sigurno.

 

Najveći problem Bosne i Hercegovine:

 • 57,7% ispitanika najvećim problemom u BiH smatra kriminal i korupciju
 • 19,5% visoku stopu siromaštva
 • 18,1% zategnute odnose nakon rata
 • 4,7% ispitanika izabralo je ostale odgovore koji nisu bili među ponuđenim opcijama.

Sadržaji koji najviše nedostaju mladima u BiH:

 • 33,7% ispitanika odgovorilo je kako mladima u BiH najviše nedostaje obrazovnih sadržaja
 • 32,6% ispitanika odgovorilo je kako najviše nedostaje društvenih sadržaja
 • 24,2% ispitanika odgovorilo je kako najviše nedostaje kulturnih sadržaja
 • 5,2% ispitanika odgovorilo je kako najviše nedostaje sportskih sadržaja
 • 4,3% izabralo je ostale odgovore koji nisu bili među ponuđenima.

 

Što je ispitanicima od navedenoga najvažnije imati?

 • 40,8% ispitanika odgovorilo je kako im je najvažnije imati financijsku stabilnost
 • 31,8% kao najvažnije opcije smatra slobodu i ravnopravnost

-  23,8% izabralo je osjećaj sigurnosti

- 3.6% izabralo je ostale odgovore koji nisu bili među ponuđenim opcijama.

 

Članstvo u političkim strankama:

 • 64,3% ispitanika odgovorilo je kako nisu članovi političke stranke te ne planiraju postati
 • 25,3% odgovorilo je kako su članovi neke od političkih stranaka
 • 10,4% odgovorilo je kako nisu, ali planiraju postati.

Članstvo u udrugama građana:

 • 65,1% ispitanih odgovorilo je kako nisu članovi neke od udruge građana i ne planiraju postati
 • 20,9% ispitanih odgovorilo je kako nisu, ali planiraju postati
 • 14% ispitanih odgovorilo je kako su članovi neke od  udruga građana.