Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Danas je Svijećnica – Prikazanje Gospodinovo

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Blagdanom se slavi događaj iz Isusova djetinjstva, kada su, prema Mojsijevu Zakonu, Josip i Marija donijeli Isusa u Hram u Jeruzalemu, da ga, kao prvorođenca, obredno prikažu Bogu. Preko Mojsija, Bog je Izraelcima, dao propis, da 40. dan nakon poroda svećenici u Hramu moraju blagosloviti rodilju.

Roditelji su za uzvrat, dali janje mlađe od godine dana ili mladu golubicu. Isusovo prikazanje u Hramu, prorekao je u Starom zavjetu prorok Malahija: “I doći će iznenada u Hram svoj Gospod kojega vi tražite i anđeo Saveza koga žudite“ (Mal 3, 1). U stilu Isusova skrovita djetinjstva, obred je prošao jednostavno i nenapadno. U Hramu se zatekao starac Šimun, koji je Isusa primio u naručje i prepoznao ga kao Mesiju, a Mariji je prorekao, da će mnogo patiti, riječima: „Mač boli, probost će ti dušu.”

Proročica Ana je također bila tada u Hramu i uputila je molitve i zahvale Bogu. Na ovaj blagdan, blagoslivljaju se svijeće, koje će se kasnije koristiti u obredima krštenja, tijelovskim procesijama i drugim prigodama.

Dan kasnije, 3. veljače u Rimokatoličkoj crkvi slavi se blagdan biskupa i mučenika svetog Blaža ili svetog Vlaha. O blagdanu sv. Blaža svake se godine po crkvama dijeli blagoslov grla, kod nas poznatije kao grličanje.

Svim našim Marama, Marijama, Marinama, Marjanama, Maricama i svima  koji  na Svijećnicu slave imendan srdačno čestitamo.