U dvorani OV Žepče danas je potpisan ugovor o dodjeli sredstava  Razvojnoj agenciji Žepče za projekt "New skills for new  employment opportunities" (Nove vještine za nove mogućnosti zapošljavanja). Projekt se financira iz programa  „Poboljšanje konkurentnosti biznisa kroz jačanje radne snage - WHAM“ kojeg financira USAID, a implementira IESC u suradnji sa ENOVA". Kroz projekt je planirana organizacija treninga radne snage za tekstilni i IT sektor u kojima će sudjelovati najmanje 74 osobe. Ugovor je ispred RAŽ potpisala direktorica Branka Janko, a ispred IESC-a Fuad Ćurčić direktor projekta.

Ukupna vrijednost projekta je 160.44,45 KM, od čega je iznos granta 82.511,59 KM, dok na sufinanciranje aplikanata i doprinos kompanija sudionica u projektu spada iznos od 77.931,86 KM.

Projekt će se implementirati u periodu 01.09.2021. – 31.12.2021. godine, i planirano je da se kroz njega obuče 74 nezaposlena polaznika, od kojih će 68 proći obuke za šivače i 6 obuke za grafički dizajn.

Ono što je za svaku pohvalu je to da će kroz obuke nova znanja i vještine steći 50 mladih osoba. Naime,  obuke će se organizirati za nezaposlene osobe i studente završnih godina srednjih tekstilnih škola, te studente koji se obrazuju za zanimanje grafičkog i web dizajnera, a u suradnji sa srednjim školama u Žepču i Maglaju. Studenti koji prođu obuku u tvrtkama imat će priliku osposobiti se za specifične radne operacije i zadatke prema potrebama tvrtki i na taj način će postići radno mjesto i steći radno iskustvo – kazala je direktorica RAŽ Branka Janko.

 Razvojna agencija Žepče će u okviru Centra za poslovne kompetencije organizirati obuke za šivače u Jifeng Automotive Interior BH Ltd Žepče, Elcxy Tex d.o.o. Žepče i Bontex Maglaj, dok će obuku za grafički dizajn polaznici imati u tvrtki NEXT Media Ltd Maglaj.

Centar za poslovnu kompetenciju Razvojne agencije Žepče na ovaj će način stvoriti mrežu mentorskih tvrtki za obuke i ojačati svoju  ulogu podrške tvrtkama u segmentu zadovoljavanja potrebe za kvalificiranom radnom snagom.