Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Vlada ZDŽ u ovoj godini zadužuje se sa 15 milijuna maraka

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

 

-Slijedi žalbeni rok, a nakon toga potpisivanje ugovora sa izabranim ponuđačima. Prihodovna strana za ovu godinu je dobra (11,8 posto više nego u istom periodu prošle godine) kao i ukupno stanje proračuna tako da nije upitna isplata tekućih transfera, istakao je premijer Miralem Galijašević naglasivši da u ovom momentu nije potrebno 28 milijuna maraka.

Vlada je razmatrala i Informaciju o deponiranju otpada na Regionalnu deponiju Mošćanica. Neke od općina, podsjeća resorni ministar Goran Bulajić, još nisu postupile po rješenju sa federalnog nivoa o rokovima za zatvaranje nelegalnih deponija. Županija je spreman uključiti se u rješavanje pitanja pretovarnih stanica i cijene dovoza otpada, kazao je ministar Bulajić, najavivši za listopad  sastanak sa općinskim upravama.

Vlada ZDŽ dala je suglasnost na Memorandum o razumijevanju koji tretira podršku ustanovama kulture i općeg značaja i interesa za BiH. Obaveze počinju od naredne godine. Odobrena su sredstva od blizu pola milijuna maraka za nabavku udžbenika za učenike iz braniteljske  populacije. Radi se 484.000 KM  za ukupno 3.761-og učenika, pri čemu je pojedinačan iznos 150,00 KM za učenike srednjih i 100,00 KM  za učenike osnovnih škola. Općini Žepče  dodijeljeno je 36.950 KM za kupovinu kniga djeci braniteljske populacije. Ministar za rad i socijalnu politiku Nurdžehan Šahinović je ukazao da je odobren i iznos od 100.000 KM po programu obilježavanja Dječijeg tjedna.