Tvornica montažnih kuća “Krivaja”, koju je nedavno zahvatio požar katastrofalnih razmjera, klijent je Wiener osiguranja po osnovu osiguranja dijela imovine – objekata i jedne mašinske linije, između ostalog i od požara.Nažalost, sva oprema, zalihe, gotovi proizvodi, kao i prekid rada nisu bili osigurani od ovog rizika, a što Wiener osiguranje nudi u sklopu polise osiguranja imovine.

Wiener osiguranje je odmah bilo obaviješteno o požaru i nastanku štete, stručni timovi su pravovremeno bili na mjestu događaja nekoliko puta, izvršili uviđaje koliko su to opasne okolnosti dozvoljavale u datom trenutku te obavili razgovore sa Upravom TMK “Krivaja” o svoj potrebnoj dokumentaciji za prijavu i obradu štete.

Poseban stručan tim iz Beča je takođe dodatno obišao teren, a sve u cilju što bržeg i adekvatnijeg sagledavanja razmjera štete na osiguranoj imovini i njene isplate. Budući da su istrage bile obustavljene zbog opasnosti na zgarištima, ostalo je još da se finalizira zvanično izvješće  nadležnih organa o požaru, kao i nalaz vještaka građevinske struke.

– Radi što bržeg i adekvatnijeg rješavanja novonastale situacije izazvane požarom u pogonima TMK “Krivaja” i njenog što skorijeg oporavka, Uprava Wiener osiguranja daje svoju punu podršku klijentu TMK “Krivaja” radi procjene i isplate štete za dio osigurane imovine. TMK “Krivaja” je nažalost osigurala samo dio svoje imovine od požara i još nekoliko drugih rizika, za koju bi šteta trebala da bude isplaćena nakon adekvatnog finalnog nalaza nadležnih organa i vještaka i to u dosta velikom iznosu. Šteta je mogla biti u potpunosti sanirana u finansijskom smislu da je sva imovina bila osigurana, a to bi značilo lakše pokretanje proizvodnje i stajanje na noge za TMK “Krivaju” – izjavio je generalni direktor Miroslav Miškić.

Wiener osiguranje je, po njegovim riječima, za ovakve vrste osiguranja pokriveno putem ugovora o reosiguranju skoro u potpunosti. Apelirao je na sve stanovnike i gospodarstvenike  da razmisle o opasnostima ovakvih iznenadnih situacija sa katastrofalnim posljedicama i da se osiguraju na vrijeme, jer je jedina prava i sigurna zaštita – zaštita kroz adekvatno osiguravanje imovine i lica, uz reosiguravajuće pokriće.

– Još su nažalost aktuelne štete od poplava, a koje su u potpunosti mogle brzo da budu pokrivene putem adekvatnog osiguranja – dodao je Miškić.

Jedan od vlasnika Ismet Mujanović je izrazio zahvalnost na posjeti i potpori Wiener osiguranja za ono što očekuju po osnovu osiguranja za dio imovine.

Wiener osiguranje je dio Vienna Insurance Group, najveće osiguravajuće grupacije u središnjoj  i istočnoj Evropi, sa tradicijom dugom 190 godina, koja generira godišnji premijski prihod više od devet milijardi eura, zapošljava više od 23.000 radnika i ostvaruje godišnju dobit više od 500 milijuna eura.