Na ovaj način iskazana je spremnost Zeničko-dobojska županija da realizira model inovativnih integriranih usluga na ranom rastu i razvoju djece, koji je dio političkih opredjeljenja Vlade Federacije BiH. 

Predstavnici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, uz potporu  UNICEF-a, intenzivirano rade na ovoj problematici, a izrađeni program "Politike unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH" je usvojen od Vlade FBiH u svibnju  ove godine, kao i Strateški plan za unapređenje ranog dječijeg rasta i razvoja u FBiH za period do 2017.godine, koji je usvojen u ožujku  2013.godine. 

Na području Zeničko-dobojske županije, u uporednom procesu u tri općine Visoko, Tešanj i Maglaj provodi se definirani model inovativnih integriranih usluga, pa se ukazala potreba za proširenjem aktivnosti na unapređenju ranog rasta i razvoja djece po usvojenom modelu, na cijelo područje ZDŽ-e.