Direktorica Razvojne agencije Žepče Branka Janko sudjelovala je na Online Biznis forumu pod nazivom  „Potencijali i perspektive investiranja u metalski sektor i prateće industrije u BiH“ koji je organiziran u sklopu projekta ” Dijaspora za razvoj (D4D) koji je projekt  Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i Vlade Švicarske, u partnerstvu s UNDP BiH i IOM BiH, u suradnji sa Sarajevskom regionalnom razvojnom agencijom SERDA i partnerskim općinama.

Prezentirani su dosadašnji rezultati projekata koje je Općina Žepče i RAŽ realizirala u proteklim godinama, a koji su se odnosili na promociju lokalnih potencijala za ulaganjima, uvođenjem on line komunikacije s dijasporom, razmjena znanja i iskustva između kompanije u BiH i dijaspori, kao i razvoj novih usluga E-matičar i E-poslovni savjetnik koji su na raspolaganju 24 sata svim investitorima kao i potencijalnim investitorima koji se zanimaju za uvjete investiranja u općinu Žepče.

U nastavku možete preuzeti priopćenje za medije koje je pripremio organizator foruma.

 

PRIOPĆENJE