Kantonalni štab Civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona dao je suglasnost na Program utroška proračunskih  sredstava i Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2021. godinu, saopćeno je iz kantonalne pres-službe.

Riječ je o proračunskih  1,86 milijuna KM i sredstvima posebne naknade za zaštitu i spašavanje, kojima raspolaže Kantonalna uprava Civilne zaštite, a prema ovom planu, značajnim dijelom će biti usmjerena za financiranje djelovanja i jačanje struktura Civilne zaštite u Kantonu.

Direktor Kantonalne uprave Civilne zaštite Džavid Aličić naglašava da je jačanje struktura Civilne zaštite jedan od prioriteta Vlade Zeničko-dobojskog kantona i da se opremanje vrši u kontinuitetu svake godine.

- Planovima su definirana ulaganja u dodatno opremanje naših službi za spašavanje, Štaba Civilne zaštite i Operativnog centra. Planirana su i sredstva za hitne mjere zaštite i spašavanja, pomoć organizacijama koje djeluju u okviru službi spašavanja, kao i sredstva za učešće u izvođenju preventivnih mjera - rekao je nakon sjednice Aličić.

Štab je usvojio i informaciju o epidemiološkoj situaciji na području Zeničko-dobojskog kantona konstatirajući da se nisu stekli uvjeti za proglašenje stanja nesreće uzrokovane koronavirusom te dao punu podršku Kriznom štabu kantonalnog Ministarstva zdravstva, kao i donesenim mjerama na sprečavanju širenja korona virusa.