U srijedu, 19.05.2021.godine u 19,00 sati u  sali Kina Busovača održana je skupština Saveza  GSSuBiH. Na skupštini su izabrani novi članovi Upravnog odbora Saveza, usvojene odluke o novoj organizaciji tijela Saveza, usvojena izvješća za prethodnu godinu, usvojen plan za narednu, te su primljene dvije nove članice. U radu skupštine sudjelovala su i 3 člana GSS Žepče.

Na redovitoj Skupštini Saveza gorskih službi spašavanja u Bosni i Hercegovini potvrđeno je pristupanje novih članica: ISS Živinice i GSS Busovača.

"U prethodnom periodu pandemije, isto smo bili aktivni. Jedni drugima smo izlazili u susret, i odazivali se na sve akcije. Što se tiče obuka, malo smo tu stagnirali, kao i sve aktivnosti u svijetu. Sad napokon krećemo u punom kapacitetu. Posebno bih izdvojio licenciranje potražnih timova. To su pas i vodič, i u lipnju imaju pet kandidata za polaganje licence.”
Istakao je Marino Vidović predsjednik Saveza GSSuBiH.
Bila je ovo također prigoda da se članovima GSS-a koji su uspješno položili ispite  dodjele diplome, značke i licence za rad.

 GSSuBiH Marko Brkić