Uski banneri gore br 1

Radio Banner uski gore (2)

Radio 2

Vlada ZDK zbog odlaska u mirovinu razriješila policijskog komesara Semira Šuta

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Vlada Zeničko-dobojskog kantona usvojila je danas prijedlog o razrješenju dužnosti policijskog komesara ZDK Semira Šuta - potvrdio je u izjavi za medije kantonalni ministar unutarnjih poslova Dario Pekić.

On je naveo da se "komesar razrješava na sjednici Vlade ZDK, a ne u Ministarstvu unutarnjih poslova ZDK“.

-Na naš prijedlog, odnosno na prijedlog Nezavisnog odbora, Vlada je danas jednoglasno donijela odluku da se razriješi čina i mjesta komesara Semir Šut. Po članu 122, stav 2, tačke b Zakona o Ministarstvu unutrašnjih poslova ZDK, kada navrši 40 godina radnog staža, po zakonu ide u penziju. To se desilo i gospodinu Semiru Šutu, policijskom komesaru. Sve je legitimno i odrađeno po zakonu - ističe ministar Pekić.

U narednom će periodu, do raspisivanja natječaja za izbor novog komesara, a po propisima MUP-a ZDK, poziciju policijskog komesara obnašati vršitelj dužnosti načelnik Uniformisane policije MUP-a ZDK Adis Imamović.

U toku je, dodaje Pekić, žalbeni rok za prijem novih 120 policijskih službenika.

-Mislim da će do kraja ovog tjedna, možda i do srijede, biti riješene sve žalbe i postupak prijema ide u daljnju proceduru - kaže Pekić, koji napominje kako je u Centru za obuku policijskih službenika Fedracije Bosne i Hercegovine na Vracama u Sarajevu već rezerviran boravak i obuka za nove policijske službenike iz ZDK-a.

-Nadam se da će ZDK da dobije novih 120 policajaca, što je neophodno, a mislim da ću do kraja godine raspisati natječaj za još 120 policajaca, jer dosta policajaca ide u mirovinu. Mislim da ćemo do kraja iduće godine popuniti i da, ako Bog da sigurnost građana u ZDK bude na jednom velikom nivou - najavio je Pekić.

Vlada je dala suglasnost i na odluku o odobravanju sredstava za smještaj studenata iz tog kantona u studentske domove u FBiH te dana suglasnost ministru obrazovanja Spahiji Kozliću da pristupi potpisivanju ugovora s tim ustanovama o subvenciji troškova smještaja studenata koji su ostvarili to pravo.

-Riječ je o 841 studentu i ovo se smatra, po pitanju studentskog standarda, kao najpovoljnijem benefitu i subvenciji koju daje ova vlada. Međutim, to nisu samo ta sredstva, jer je pomoć koja se daje za zaštitu studentskog standarda ili pitanja zaštite mladih u cjelini, koji je dijelom i u zaštiti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, daleko veća od iznosa koji su razvrstani u proračunskim stavkama - kazao je tajnik Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture Maid Pračić.

ZDK je, istakao je, jedan i od "najurednijih platiša“ pa studenti iz tog kantona nisu bili izloženi uskraćivanju usluga smještaja u studentskim centrima.

Ministar zdravstva Adnan Jupić kazao je nakon sjednice da je Vlada završila sve pravne procedure za prvu fazu projekta sa talijanskim partnerom, Udruženjem tehničara za solidarnost i međunarodnu suradnju, u okviru kojeg su dobili mamografski aparat.

-Vrijednost aparata je skoro 200.000 KM, koji smo po dogovoru ustupili na korištenje Domu zdravlja Zavidovići. Time smo i geografski pokrili područje ZDK i naš projekt skrininga mamografije dojke, koji je vrlo značajan - kazao je Jupić.

ZDK je, kaže, izvršio sve svoje obaveze iz tog projekta u sklopu kojeg je i Vlada ZDK kupila jedan mamografski aparat te ga ustupila Kantonalnoj bolnici ZDK.