JAVNI POZIV ZA DODJELU GRANT SREDSTAVA ZA „PODRŠKU REALIZACIJI START UP IDEJA MLADIH“

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

1         PREDMET JAVNOG POZIVA

Općina Žepče raspisuje Javni poziv za dodjelu grant sredstava za “Podršku realizaciji start up ideja mladih”, koja će se financirati iz zajedničkih sredstava Fondacije Helvetas -Moja budućnost i Općine Žepče.

Realizacija programa treba doprinijeti ostvarenju sljedećih ciljeva:

-povećanje broja novoosnovanih privrednih/gospodarskih subjekata,

-povećanje broja zaposlenih kroz samozapošljavanje.

 

2         KORISNICI SREDSTAVA

Prijave mogu podnijeti punoljetne osobe do 35 godina starosti, koje su nezaposlene (nalaze se na evidenciji nezaposlenih osoba Biroa rada Žepče), imaju prebivalište u općini Žepče i namjeravaju registrirati privrednu/gospodarsku djelatnost na području Općine Žepče.

Korisnici sredstava mogu biti fizičke osobe, koje do sada nisu imale registriranu djelatnost u općini Žepče.

Poslovni subjekti kojima se dodijele novčana sredstva moraju nakon odobravanja grant sredstava poslovati najmanje 12  mjeseci.

 

3         VRIJEDNOST PREDVIĐENIH  GRANT  SREDSTAVA

Program “Podrška realizaciji start up ideja mladih u Općini Žepče”, u partnerstvu Općine Žepče sa Fondacijom Helvetas-Moja budućnost predviđa ukupna sredstva u ukupnom iznosu od 30.000,00 KM.

Najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore po korisniku iznosi 5.000,00 KM.

Bespovratna sredstva moći će se koristiti samo za one prihvatljive troškove koji su nastali u ime i za račun poslovnog subjekta u stopostotnom vlasništvu odabranog korisnika nakon objave ovog Javnog poziva.

Kategorija prihvatljivih troškova:

 1. Troškovi registracije djelatnosti (npr. troškovi taksi, advokatske i/ili notarske usluge, troškovi kopiranja i ovjeravanja dokumenata, troškovi poslovnih knjiga,  izrada pečata, nabavka fiskalne kase  i sl.);
 2. Troškovi poreza i doprinosa reguliranih zakonom;
 3. Troškovi nabavke opreme, mašina, alata, repromaterijala i sl. (npr. nabavka potrebne opreme, alata, sirovine, repromaterijala i mašina za proizvodnju, IT opreme, softvera i sl.) za potrebe obavljanja djelatnosti;
 4. Troškovi izgradnje, dogradnje, sanacije objekata za obavljanje poslovne djelatnosti;
 5. Troškovi zakupa poslovnog prostora.

 

Troškovi koji nisu nabrojani smatrati će se neprihvatljivim.

Sredstva će biti doznačena nakon potpisivanja ugovora, ali po principu refundacije u skladu s dostavljanjem potrebne dokumentacije.

U slučaju da se ne utroše sva sredstva predviđena za ovu namjenu, Općina Žepče će raspisati novi javni poziv.

 

4         PRAVDANJE SREDSTAVA

Obaveznu dokumentaciju kojom se pravdaju prihvatljivi troškovi čine:

 1. Troškovi registracije biznisa- dokaz o registraciji djelatnosti, odobrenje za rad ili rješenje o upisu u sudski registar sa fotokopijom računa za troškove nastale u postupku registracije djelatnosti, nakon potpisivanja Ugovora.
 2. Troškovi poreza i doprinosa- Specifikacija uz uplatu doprinosa poduzetnika/Specifikacija uz isplatu plaća (Obrazci 2002 i 2021), kopija.
 3. Troškovi nabavke mašina, alata i ostale opreme (npr. nabavka potrebne opreme, sirovina, repromaterijala i mašina za proizvodnju, IT opreme, softvera i sl.)- faktura, fiskalni računi izdati na ime registriranog poslovnog subjekta i bankovni izvod koji dokazuje plaćanje računa.

 

 

 1. Troškovi izgradnje, dogradnje,sanacije objekata za obavljanje poslovne djelatnosti- faktura, fiskalni računi izdati na ime registriranog poslovnog subjekta, ili Ugovor o djelu s fizičkim licem za izvođenje navedenih troškova, te bankovni izvod koji dokazuje plaćanje računa ili Ugovora.
 2. Troškovi zakupa poslovnog prostora-faktura, fiskalni račun izdat na ime registriranog poslovnog subjekta, ili Ugovor o zakupu poslovnog prostora i bankovni izvod koji dokazuje plaćanje zakupa.

 

5         KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA POTICAJNIH GRANT SREDSTAVA

Izbor korisnika vrši se na osnovu javnog poziva i kriterija koji su definirani u partnerstvu Općine Žepče sa Fondacijom Helvetas-Moja budućnost.

R.br Kriteriji Rang Broj bodova Izvori verifikacije
1. Djelatnost Proizvodna djelatnost 15 Prijavni obrazac i biznis plan

 

 

Trgovina i usluge 10
Poljoprivreda 10
2. Stupanj vlastitog financiranja Više od 30% dodijeljenih grant sredstava 10 Prijavni obrazac -biznis plan sa proračunom
Do 30% dodijeljenih grant sredstava 5
3. Ocjena biznis plana (na osnovu pokazatelja statičke ocjene)

 

 

Ekonomičnost proizvodnje između 1,5 – 2,0 15 Popunjena propisana forma biznis plana
Ekonomičnost proizvodnje između 1 – 1,5 10
Akumulativnost proizvodnje (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 10
Akumulativnost proizvodnje (manja od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 0
Rentabilnost investicije (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 10
Rentabilnost investicije (veća od 8% – ponderirana vrijednost kapitala) 0
4. Pohađanje edukativno mentorskog programa Start up akademije Žepče Da 15 Certifikat o završenom ciklusu Start up akademije Žepče
Ne 0

 

Ocjena projekta se vrši na osnovu kriterija za izbor korisnika sredstava utvrđenih Javnim pozivom i kriterijima za bodovanje definiranih Javnim pozivom.

Vrednovanje i rangiranje prijava na Javni poziv obaviti će Povjerenstvo/komisija koje imenuje Općinski načelnik.

 

6         PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Kandidati su dužni dostaviti sljedeću obaveznu dokumentaciju:

 1. Popunjen prijavni obrazac (Prilog 1.)
 2. Biznis plan (Prilog 2.)
 3. Uvjerenje o statusu nezaposlenosti (Biro rada)
 4. Uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS)
 5. Ovjerena kopija osobne/lične karte
 6. Izjava kojom se podnosilac prijave obavezuje da će poslovati najmanje 12 mjeseci, ovjerena od starne nadležne općinske službe ili notara (Prilog 3.)
 7. Ostali dokumenti (Certifikat o završenom ciklusu Start up akademije Žepče), kopija.

 

7         NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 7 dana od dana objavljivanja javnog poziva (do 12.04.2021.godine do 15:00 sati).

Prijave sa prijavnim obrascem (elektronski popunjeno) i svom potrebnom dokumentacijom, propisanom javnim pozivom, dostavlja se u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Općine Žepče na sljedeću adresu:

Općina Žepče

Ul.Stjepana Radića br.2

72230 Žepče

sa naznakom:

„Prijava na Javni poziv za dodjelu grant sredstava za „Podršku realizaciji start up ideja mladih“

 

Prijave dostavljene drugim putem, kao i neblagovremene i nekompletne prijave se neće razmatrati.

Rezultati javnog poziva će biti objavljeni na oglasnoj ploči Općine Žepče.

 

OBRASCI

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

 

Obavještenje za sve građane ZDK koji su cijepljeni u inozemstvu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Institut za zdravlje i sigurnost hrane (INZ) obavještavaju sve građane, koji su cijepljeni u inozemstvu, da je potrebno da svoje iskaznice ili potvrde o cijepljenju, odnesu u svoje ambulante obiteljske medicine da se obavljeno cijepljenje evidentira u njihove zdravstvene kartone.

Obzirom da je u proteklom periodu određen broj građana iskoristio mogućnost cijepljenja u drugim državama, te da dio građana koji ostvaruju zdravstvenu zaštitu u BiH, a privremeno rade ili borave u državama u kojima su imali mogućnost cijepljenja, neophodno je da se podatak o imunizaciji unese u njihove zdravstvene kartone.

Podatke o radnom vremenu i terminu kada to mogu učiniti trebaju dobiti pozivom na brojeve ambulanti obiteljske medicine ili putem svog Doma zdravlja.

 

INZ

Danas je Svjetski dan zdravlja -Pandemija potkopala zdravstvene pomake

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Svake godine 7. travnja obilježava se Svjetski dan zdravlja, podsjeća Institut za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice.

Na prvoj skupštini Svjetske zdravstvene organizacije 1948. godine i od stupanja na snagu 1950. godine, cilj proslave je bio stvaranje svijesti o određenoj zdravstvenoj temi kako bi se istaknulo prioritetno područje od važnosti za Svjetsku zdravstvenu organizaciju (SZO/WHO), navode iz tog instituta.

Ove godine je jedinstveni slogan "Izgradnja pravednijeg, zdravijeg svijeta za sve".

COVID-19 teško je pogodio sve zemlje, ali njegov je utjecaj bio najveći na zajednice koje su već bile ranjive. Te su grupe izloženije bolesti, manje je vjerojatno da će imati pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama i vjerojatnije će imati negativne posljedice kao rezultat mjera provedenih za suzbijanje pandemije. Te nejednakosti nisu nove.

Iako je svijet vidio poboljšanja u prosječnom nivou zdravlja i očekivanog života i smanjenja prerane smrtnosti, ovi dobici nisu podijeljeni na jednak način među različitim dijelovima društva unutar i među državama. Razlike se uočavaju i u svakom životnom dobu, od ranih godina do kraja života.

To nije samo nepravedno, već je i moguće spriječiti. Zbog toga zdravstveni stručnjaci širom planete pozivaju vlasti na svim nivoima da osiguraju za sve životne i radne uvjete koji pogoduju dobrom zdravlju.

- U isto vrijeme, apeliramo da lideri nadgledaju nejednakosti u zdravlju i osiguraju da svi ljudi mogu pristupiti kvalitetnim zdravstvenim uslugama kada i gdje im trebaju. Dokazi su jasni: pružanje podjednako dobrog života i djevojčicama i dječacima i rješavanje zdravlja kroz životni put presudno je za dobrobit, razvoj, održivost i otpornost današnjeg društva i budućih generacija. Tijekom proteklih 50 godina, ovo je izbacilo na vidjelo važne zdravstvene probleme kao što su mentalno zdravlje, briga o majkama i djeci i klimatske promjene.

Proslavu obilježavaju aktivnosti koje prelaze i sam dan i služi kao prilika da se svjetska pažnja usredotoči na ove važne aspekte globalnog zdravlja - ističu u Institutu za zdravlje i sigurnost hrane iz Zenice.

Pandemija COVID-19 potkopala je zdravstvene pomake, gurnula više ljudi u siromaštvo i nesigurnost hrane i pojačala rodne, socijalne i zdravstvene nejednakosti.

Kampanja ističe ustavni princip Svjetske zdravstvene organizacije da je "uživanje najvišeg mogućeg zdravstvenog standarda jedno od temeljnih prava svakog čovjeka bez obzira na njegovu rasu, vjeru, političko uvjerenje, ekonomsko ili socijalno stanje.

Po prvi put u 20 godina, predviđa se porast globalnog nivoa siromaštva i ometanje napretka ka ciljevima održivog razvoja. Do 60 posto ljudi koji žive u nekim zemljama nema osigurane osnovne zdravstvene usluge. Više od milijardu ljudi koji žive u neformalnim naseljima ili sirotinjskim četvrtima suočeni su s povećanim izazovima u sprečavanju zaraze i prijenosa koronavirusa, navodi također Institut za zdravlje i sigurnost hrane povodom 7. travnja, Svjetskog dana zdravlja.

Vlada ZDK isplatila 444.195,00 KM poticaja za uzgoj brojlera i izdavanje potvrde o zdravtsvenom stanju peradi

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona uplatilo je poljoprivrednim proizvođačima sredstva poticaja u iznosu od 444.195,00 KM, a u skladu s Programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi i Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja i veterinarskog javnog zdravstva Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK-a za 2020. godinu.

 

Od ukupnog iznosa, uzgajivačima brojlera uplaćeno je 414.859,00 KM, a za provedene mjere veterinarsko zdrastvenog pregleda peradi pri klanju (izdavanje potvrda o zdrastvenom stanju peradi) uplaćeno je 29.336,00 KM.

 

Press služba ZDK

FOTO I AUDIO: Unikatni stolovi poduzeća Prlić Žepče jedinstveni na tržištu BiH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Poduzeće Prlić d.o.o iz Žepča  svojim jedinstvenim i unikatnim proizvodima dodaje još jedan.


Predivne stolove izrađene u kombinaciji drveta i epoksi  smola. Radi se o vrhunski kvalitetnim stolovima i novim inovativnim proizvodima ovog poduzeća.


Prema riječima prokuriste  Dragana Prlića ne postoje dva ista stola. Radi se o unikatnim proizvodima visoke kvalitete rustikalnog stila koji prati prirodnu liniju drveta.
Podsjećamo poduzeće Prlić iz Žepča se jedino u BiH bavi izradom hrastovih dužica koje se koriste za izradu visoko ocijenjenih  barrique( barik) bačvi, bez kojih je proces proizvodnje vina nezamisliv.


A ovu vinsku priču upotpunili su zanimljivim i originalnim komadima namještaja koji je namijenjen vinotekama, pivskim i vinskim podrumima a koji je također rađen od masivnog, visokokvalitetnog hrastovog drveta. A svemu navedenom dodajemo i djelatnost izrade namještaj od starih greda a prepoznatljivost i zanimljivost su svakako njihovi kreveti.
Iako se radi o proizvodima koji su namijenjeni specijaliziranom kupcu, i nemaju odliku komercijalnosti, moramo istaknuti njihovu osebujnost i jedinstvenost a prema načinu izrade riječ je o vrhunskim unikatnim proizvodima.


Donosimo priču o novim proizvodima, stolovima, izrađenim od drveta u kombinaciji s epoksi smolama i novim strojevima koji su opet jedini u BiH, radi se o specijalnim pilama koje mogu da režu trupce polumjera 190 centimetara.


Da imate kvalitetne proizvode koji vas izdvajaju od drugih, nešto što ima vaš pečat i unikatnost morate imati potrebne strojeve i najvažniji resurs na koji smo mi iznimno ponosni a to su naši djelatnici koji svakodnevno izrađuju  naše visokokvalitetne proizvode, jedinstvene na tržištu BiH a koji su svoje mjesto našli na tržištu Europske unije, istaknuo je Prlić.

 

„Mi smo postali prepoznatljivi  na širem području po proizvodnji barrique bačvi. Barrique bačva  je najzahtjevniji  proizvod u bačvarstvu. Za proizvodnju se koristi drvo hrast, a izrada se nije puno  promijenila u zadnjih 100 godina.


Kako svega petnaest posto prikupljenog hrasta bude iskorišteno za proizvodnju vrhunskih barrique bačvi, odlučili smo da preostalih 85 posto koristimo  za izradu namještaja za vinske i pivske podrume, vinoteke ali i kućanstva“, kazao je Prljić


Kako navodi Prljić, u ovom poduzeću već dvije godine rade na pripremi novih proizvoda. Na ovom projektu radili su s jednim njemački kupcem, ali zbog korona krize morali su samostalno ubrzati rad na svojim novim inovativnim proizvodima.


Riječ je o programu namještaja, unikatnih stolova iz jednog komada i stolova u kombinaciji drvo-epoksi smole.


„Trend je da se koriste rustikalniji proizvodi. Mi se opredjeljujemo za ono čega ima malo na tržištu pokušavajući da budemo prvi ili među prvim koji to proizvode rade.
Epoksi smole su prirodne smole koje  se odlikuju velikom čvrstoćom i mogu biti u raznim bojama i nijansama. Mi smo prošle godine poslali svoja tri djelatnika u njemačku na edukaciju za rad s epoksi smolama što je izuzetno složeno i tehnološki  zahtjevni proces.


Savladali smo  proces rada, opremili smo se i tehnološki da možemo to sve ispratiti. U pripremi je izrada web stranice i  kataloga sa željom da se što bolje predstavimo javnosti
Drugi program u koji ulazimo još ozbiljnije je izrada ploča stolova većih dimenzija  iz jednog komada   drveta. Radi se o dimenzijama ploča od metar pol do pet metara, širina ploča  je od devedeset do stotinu trideset  centimetara debljina je od šest do devet centimetar.  Tako da jedna ploča bude teška od 150 do 200 kilograma a to sve ide u kombinaciji s metalnim postoljem odnosno nogama.


Mi sada izbacujemo jednu paletu nogu. Pripremit ćemo varijantu koju kupac odabere: vrstu daske,  na koji način da se daska formira, koju boju epoksi smole. Izrada bi išla po narudžbi.  Znači radi se isključivo o unikatnim i jedinstvenim proizvodima i na svijetu ne postoje takva dva stola. Što je posebnost  ove priče“, ističe Prljić.


Poduzeće Prljić Žepče je prvo poduzeće  u BiH  koje ima opremu za rezanje trupaca velikih dimenzija, polumjera i do 180 centimetara. Posjeduju i opremu  i za blanjanje i brušenje velikih ploča, gdje su u tehnološkom smislu spremni u potpunosti odgovoriti zahtjevima tržišta.


Pored svega navedenog ovo poduzeće veliku pozornost posvećuju i zaštiti okoliša. Tijekom  i tijekom proizvodnog procesa iskoriste sirovinu u potpunosti,  tako da ističu da su poduzeće koje uopće ne proizvodi otpad nego sve iskoriste, za gotove proizvode i energent.


Poduzeće s vizijom koje prati novitete na kojima će bazirati paletu svojih proizvoda.


„Mi se moramo baviti onim što nitko ne radi , gdje je potrebno dosta ručnog rada. Tu vidimo svoju šansu.
Prati trendove i pokušavaju da budu prvi u svojim drvnim inovacijama.


Do prije godinu i pol dana smo bili jedino poduzeće u Bih koje je iz njemačke uvozila šlepere daske za kupce.  U  Žepču smo iste  obrađivali vraćali nazad i  finalizirali“, zaključio je Prljić.
Prljić ističe sve veći problem nabavke trupaca, te cijene sirovine. Nadležni moraju zaštiti domaće proizvođače kaže Dragan Prljić.


-U zadnjih mjesec dana pojavili su se kineski kupci koji kupuju najbolji trupac, zbog čega je i cijena porasla za 40 posto, dok domaćim proizvođačima ostaje slabija klasa-kaže Prljić.
Kada je u pitanju poslovanje firme „Prlić“ u pandemiji, Dragan Prljić kaže, kako nisu otpuštali radnike ali su imali obustavu rada od 20 dana što  je smanjilo promet za cca 5 % i to na domaćem tržištu.


Tvrtka trenutno posluje s 15, a proizvodnja  se odvija u proizvodnim halama,sa svom odgovarajućom infrastrukturom,na cca 1200 m2 zatvorenog prostora ,te 2300 m2 otvorenog uređenog prostora.

Svu dobit ovo poduzeće investira u nove mašine i opremu s intencijom razvijanja finalizacije proizvodnog procesa.


Već duži niz godina nalaze se među deset brzorastućih poduzeća u bih.


Poduzeće „Prlić“ izvozno  je orijentirano i oko 60 posto svojih proizvoda plasira na inozemnom tržištu, Italiji, Hrvatskoj, Austriji, Njemačkoj.

 

 

U ponedjeljak isplata mirovina u Federaciji BiH

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Mirovine za ožujak u Federaciji BiH bit će isplaćene u ponedjeljak, 5. travnja.

Sukladno Zakonu o mirovinskom i invalidskom osiguranju, mirovine za ožujak bit će isplaćene preko Jedinstvenog računa trezora FBiH.

Najniža mirovina iznosi 382,18 KM, zajamčena 478,91 KM, a najviša 2.174,48 KM.

Mirovinu za mjesec ožujak primit će 423.973 korisnika.

Ukupno potrebna sredstva za isplatu mirovina za ožujak iznose oko 195 milijuna KM, objavio je Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

 

RAŽ: Poziv na prezentaciju Smart Power Control rješenja

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Razvojna agencija Žepče, u suradnji sa kompanijom IT Automatic d.o.o Sarajevo, organizira  prezentaciju rješenja SMART POWER CONTROL – sistem za mjerenje svih parametara električne energije u proizvodnim pogonima.

Prezentacija će se održati u ponedjeljak, 12.04.2021. godine u Centru poslovnih kompetencija Razvojne agencije Žepče (Bistrica bb), sa početkom u 12:30 sati.

Smart power control je jedinstven proizvod na domaćem tržištu koji omogućava nadzor i upravljanje sistemom za napajanje električnom energijom kao i mogućnost ranog otkrivanja anomalija u sistemu  i detekcije vršnog opterećenja.

Proizvod nudi mogućnosti prevencije ispada kompletnog postrojenja ili zastoja pojedinih mašina čime se povećava efikasnost proizvodnje, smanjuju troškovi održavanja mašina i produžava njihov radni vijek. Također nudi mogućnosti implementacije sistema alarmiranja na smartphone, semafor u pogonu i u samom proizvodu.

Smart power control će predstaviti Enes Mujkanović, CEO kompanije.

Prijave možete izvršiti putem kontakta Razvojne agencije Žepče: e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i telefon 032 880 273.

Svjetski dan svjesnosti o autizmu: Pružite im bezuvjetnu ljubav

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Statistike europskih udruženja govore da od tisuću djece šest ih ima pokazatelje autizma, navodi se u priopćenju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (INZ), povodom 2. travnja, Svjetskog dana svjesnosti o autizmu.

Zbog prirode nastanka i manifestacije, autizam je vrlo složen zdravstveni poremećaj. Glavne karakteristike autizma su slaba ili nikakva socijalna interakcija i komunikacija, ograničeni i ponavljajući obrasci ponašanja.

Prvi znaci autizma se vide još tokom ranog djetinjstva, a prepoznaju se u prve tri godine djetetovog života. Iako nema službenih podataka koliko je djece s autizmom u Bosni i Hercegovini, pretpostavlja se da ih je više tisuća.

Stručnjaci su definirali i kako prepoznati da je dijete autistično. Dijete nema „brbljanja“ do dvanaestog (12.) mjeseca života, nema gestikulacije (poput upiranja prstom, mahanja rukom pozdravnih poruka i slično) do 12. mjeseca života, ne izgovara niti jednu riječ do šesnaestog (16.) mjeseca života, niti izgovara spontane fraza od dvije riječi do dvadeset četvrtog (24.) mjeseca života.

Osobenosti da je dijete autistično su i gubitak bilo koje jezične ili socijalne vještine u bilo kojoj dobi, izostavljanje uspostavljanja kontakta očima s roditeljima, ne odazivanje na svoje ime, iako se na ostale zvukove iz okoline reagira, nezainteresiranost za drugu djecu, ali i za plišane igračke.

Mogući pokazatelji su i nemogućnost praćenja pokreta bližnjih, zaostatak u socijalnom razvoju, stereotipni pokreti, odnosno pokreti bez svrhe, poput lupkanja rukama, vrtnje glavom, ljuljanja tijelom ili okretanja tanjura i slično, tzv. "ritualno ponašanje", odnosno izvođenje dnevne aktivnosti uvijek istim redom, rutinski, poput reda oblačenja, te ograničeno ponašanje, tj. ponašanje limitirano fokusom, interesom ili aktivnošću, poput prevelike zaokupljenosti jednom igračkom.

Kako navode iz INZ-a, bitno je naglasiti i nekoliko činjenica koje svako dijete s autizmom želi da znate! Dijete je prije svega - dijete. Autizam je samo jedan od aspekata karaktera i ne određuje ga kao osobu.

Njegovo prihvatanje stvarnosti je „iskrivljeno“, to znači da uobičajeni pogledi, zvukovi, mirisi, okusi i dodiri svakodnevice, koje vi možda čak i ne primjećujete, za to dijete mogu biti veoma bolni. Čak se i sama sredina u kojoj mora živjeti često može činiti neprijateljska. Mogu ostavljati dojam povučene ili neprijateljski raspoložene osobe, ali se ustvari samo pokušavaju zaštiti.

Stručnjaci roditelje i prijatelje autistične djece mole da razliku "neću" (ja biram da nešto neću) i "ne mogu" (nisam to sposoban napraviti). Ne radi se o tome da dijete ne sluša upute, nego o tome da vas ono ne može razumjeti.

- Autistična djeca ne razumiju igre riječima, nijanse, dupla značenja, metafore i sarkazam. Ona razmišljaju konkretno i jezik tumače - doslovno. Primjer - Za njih je vrlo zbunjujuće kad kažete da je nešto „mačiji kašalj“, kada nema mačke na vidiku. Ne shvataju šta zaista mislite kad kažete - „ovo ćeš ti lako napraviti“ - istaknuto je u saopćenju.

Stručnjaci upozoravaju da je neophodno biti strpljiv s ograničenim vokabularom djece koja ne znaju riječi koje bi opisale svoje osjećaje. S druge strane, djeca mogu zvučati kao mali profesor ili filmska zvijezda, brbljajući riječi ili cijele scenarije koji su neočekivani za njihovu životnu dob.

­- Pokušajte otkriti šta je uzrok njihovih "ispada", galame, koji su za njih same strašniji nego za vas, a događaju se kad je jedno od njihovih čula preopterećeno. Ako možete razumjeti zašto se ispad desi, onda se oni mogu spriječiti - kazali su iz INZ.

Preporuka roditeljima i prijateljima autistične djece je da im pomognu u socijalnoj interakciji. Ohrabrite drugu djecu da ih pozovu da im se pridruže u igranju s loptom, moguće je da će biti oduševljeni što su uključeni u igru. Najbolji su u igrama koje imaju jasan početak, tok i kraj.

- Najbitnije je  - pružite im bezuvjetnu ljubav. oni nisu izabrali autizam. Bez vaše podrške, šanse da budu uspješne i samostalne osobe su slabe. Uz vašu podršku i vođenje mogućnosti su veće nego što možda mislite. Tri su ključne riječi - strpljenje, strpljenje i strpljenje, saopćeno je iz Instituta za zdravlje i sigurnost hrane.

 

Subcategories